Irodaszer webáruház Hobbi kellékek webáruház Jégkár és horpadás javítás fényezés nélkül

Magyarország animált felhőképe

Útvonaltervező

Felhőkép

Főoldal / Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Felhasználási és jogi feltételek

Az oldal felhasználói az oldalak megtekintésével és az oldalakon keresztül elérhető szolgáltatások használatával elfogadják és magukra nézve kötelezőnek fogadják el az alábbi feltételeket és irányelveket.

Felhasználó a honlapok szolgáltatásait saját felelősségére használja.

Regisztrációddal felhatalmazod a szolgáltatót az elküldött személyes adatok kezelésére. Regisztrálás után ránk bízott email címed bizalmasan kezeljük. A további adatszolgáltatás önkéntes, így tudomásul veszed, hogy az általad megadott további személyes adatok a honlapon szerepelhetnek.

Sem a honlapot, sem annak részeit a felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

Figyelmeztetünk, hogy Te vagy a felelős az adatlapodon közöltekért.
Az oldal üzemeltetői nem ellenőrzik minden esetben tartalmilag és nem felelősek ezen adatokért, továbbá nem kötelesek olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
Bármely felhasználó, aki úgy érzi, hogy egy adott információ kérdéses lehet, jelezze az oldal üzemeltetői felé.

Mint felhasználó, egyet értek vele, hogy ezen szolgáltatás használata során nem küldök semmilyen információt ami: 'tudhatóan téves információ', illetve 'félrevezető információt', 'sértő', 'támadó', 'vulgáris', 'gyűlöletet vagy félelmet keltő', 'obszcén tartalmú', 'szexuális jellegű', 'magánszférát sértő', vagy a törvény által tiltott.
A szolgáltató jogában áll hogy a fenti előírásokba ütköző tartalmakat a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje. A szolgáltató a magyar helyesírás szabályainak megfelelő korrektúrát hajthat végre a feltöltött tartalmakon.

Szavatosság és jótállás kizárása

A jelen oldalon szolgáltatott anyagok önmagukban, jótállás vagy garancia vállalása nélkül kerülnek közlésre. A honlap és a megjelent anyagok szerzői kifejezetten elutasítanak bármiféle felelősségvállalást ezen anyagokért. A honlap üzemeltetői nem garantálják, hogy a jelen oldalakon található anyagok teljesek. A honlapon fellelhető anyagok esetenként lehetnek idejét múltak, amelyek felújítására és aktualizálására az üzemeltetők kötelezettséget nem vállalnak, de igyekeznek azt figyelemmel kísérni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért, kizárólag a felhasználó tartozik felelősséggel. Az illegális tartalmak feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

A szolgáltató nem vállal felelősséget

- az oldalakon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért vagy a jogszabályoknak való megfelelőségéért, illetve a jogszabályba ütköző tartalommal harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért;
- az illegális tartalom eltávolítása vagy hozzáférés megtagadása révén keletkezett kárért
- a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - bármely okból bekövetkező szüneteltetéséből sem a látogatók, sem a felhasználók irányában;
- a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
- egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért
- felhasználó számára a szolgáltatások igénybevételéből eredő esetleges anyagi vagy erkölcsi kárért.

Szerzői jogok

Egyet értesz azzal, hogy nem küldesz szerzői jog védelme alá eső információt semmilyen formában, kivéve, ha Te vagy ezen információk szerzői jogi tulajdonosa.

A honlapokon közzétett szövegek, képek, videók és információk nyilvánossághoz közvetítési jogai a feltöltést követően a szolgáltatóra szállnak, újraközlésük bármilyen nyomtatott vagy elektronikus formában a szolgáltató engedélyéhez kötött. Ez nem zárja ki a felhasználó saját anyagainak (szövegek, képi anyagok) az általa történő további szabad felhasználását.
A honlapokon közzétett bármilyen szöveges, képi vagy egyéb információhordozókra az értesítés nélküli újraközlés jogát fenntartjuk.

A szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele illetve minden egyéb, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges cselekményeken túlmutató felhasználás a szolgáltató kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Jogok visszavonása

A honlap üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy visszavonják vagy megtagadják a hozzáférést az oldal bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől/cégektől, akik meggyőződésük szerint megsértik vagy megsérteni tervezik a felsorolt feltételeket vagy a megállapodás bármilyen más pontját.
Az oldal üzemeltetőinek jogában áll szükség esetén a szabályzattal ellentétes információkat megjelenítő/létrehozó személy/cég kitiltásara az oldal használatából.

A szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére.

Adatvédelmi irányelvek

Az www.motorzona.hu mindent megtesz személyes adataid védelméért. A webhely oldalait bármiféle információ megadása nélkül látogathatod. Azonban a nyereményjátéknál, hírlevélre való feliratkozásnál, szavazásnál illetve a regisztrációnál szükség van bizonyos adatokra, amelyeket a rendszer eltárol. Hírlevélre való feliratkozásnál minden esetben jóváhagyást kérő üzenetet küldünk.
1. Az www.motorzona.hu csak azokat a személyi adatokat gyűjti össze, amelyeket önként megadtál. A személyi adatok olyan információk, melyek segítségével azonosítható az adott felhasználó.
2. A felhasználó tájékoztatást kaphat különleges ajánlatokról, frissített adatokról és a www.motorzona.hu legújabb szolgáltatásairól. Értesítést bármikor lehet kérni, és bármikor le is lehet mondani. A www.motorzona.hu által szervezett nyereményjátékok nyertese hozzájárul a nevének közléséhez.
3. A jelen webhelyen gyűjtött azonosításra alkalmas adatokat a www.motorzona.hu nyilvántartásba veheti és feldolgozhatja azokat. E webhely használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy adataid ilyen módon feldolgozásra kerüljenek.
4. Az www.motorzona.hu webhelye azonosításra alkalmas adatokat nem ad el és nem ad bérbe másoknak.
5. Az www.motorzona.hu csak a törvényben előírt esetekben adhatja ki a személyes adataid, illetve akkor, ha jóhiszeműen meggyőződött arról, hogy az információ a következőkhöz szükséges:
- az www.motorzona.hu webhelyeihez fűződő jogok vagy tulajdon megvédése érdekében.
- abban a sürgős esetben, ha meg kell védeni a www.motorzona.hu felhasználóit, webhelyeit, illetve a nyilvánosság személyes adatait.
6. A www.motorzona.hu webhelyéről elérhető más webhelyekre nem vonatkoznak a www.motorzona.hu adatvédelmi előírásai. Azt tanácsoljuk, hogy tanulmányozd az ily módon elért egyéb webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait is, így tudomást szerezhet az ott alkalmazott adatgyűjtési, adatfelhasználási és adatkiadási gyakorlatról.
7. A www.motorzona.hu webhelye a rendelkezésre bocsátott személyi adatokat a fent felsorolt esetektől eltekintve az engedélyed nélkül nem adja át másoknak, és csakis a fent ismertetett célokra használja fel.
A hírlevelek végén található útmutatást követve letilthatod a hírleveleket, és törölheted személyi adataid a nyilvántartásból.
8. A www.motorzona.hu szigorú elvek szerint védi a felhasználók személyes adatait, és teljes mértékben az általuk megadottak szerint jár el. A www.motorzona.hu megtesz az adatvesztés, a nem rendeltetésszerű használat, az engedély nélküli hozzáférés vagy kiadás, a módosítás vagy rongálás ellen.

2012. szeptember 21.

Motor Zóna - Minden jog fenntartva - Copyright 2006 - 2017

gemstone web design